O TP-Centru

Telesno-psihoterapijski centar organizuje i sprovodi kurseve  i obuke u okviru kontinuiranog stručnog usavršavanja psihoterapeuta/savetnika, psihologa, psihijatara i drugih pomažućih profesija.

Misija TP Centra je da edukuje i proširi znanja psihoterapeuta/savetnika o primeni telesno-psihoterapijske teorije i prakse koja se pokazala veoma učinkovitom u radu sa klijentima i poboljšanju kvaliteta života.

Organizujemo i sprovodimo edukaciju profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja u veštinama i principima telesne svesnosti, relaksacije, disanja kao i praćenja telesnih procesa u cilju unapređenja prakse rada sa klijentima.

Naša vizija je da principi i metode rada sa telom i telesnim procesima postanu sastvani deo prakse pomažućih profesija.