TELO
U PSIHOTERAPIJI

Telesni procesi kao 
sastavni deo psihoterapije

TRAUMA
PUT OPORAVKA

Metode i tehnike rada sa
traumatizovanim klijentima

Supervizija

Telo u psihoterapijskom radu
sa klijentima

Telesno-psihoterapijski centar organizuje i sprovodi kurseve i radionice kontinuiranog stručnog usavršavanja psihologa, psihoterapeuta/savetnika i edukanata svih psihoterapijskih modaliteta.