Telo u psihoterapiji

Telo u psihoterapiji je edukativni kurs koji se sastoji od 3 jednodnevne radionice.

Kurs je namenjen psiholozima, psihoterapeutima/savetnicima i edukantima  svih psihoterapijskih modaliteta koji žele da unaprede i prošire svoje razumevanje tela kao sastavnog dela psihoterapijskog procesa.

Za kurs se mogu prijaviti: psihoterapeuti/savetnici i edukanti iz psihoterapije/savetovanja, psiholozi, psihijatri kao i stručnjaci iz oblasti humanističkih nauka (pedagozi, logopedi, defektolozi, socijalni radnici).

Sažetak kursa: U psihoterapijskom/ savetodavnom radu često susrećemo teme koje prevazilaze domen verbalnog. To su teme koje obuhvataju neverbalnu komunikaciju, psihosomatske probleme, postularne ili disajne obrasce… Na ovom kursu moći ćete da naučite i usvojite osnovne principe psihoterapijskog rada sa neverbalnim i telesnim tehnikama, koje možete primenjivati nezavisno od vašeg bazičnog terapijskog modaliteta.

Svaka radionica predstavlja kombinaciju predavanja, iskustvenih vežbi, konsultacija i praktične primene naučenih tehnika koje nakon toga možete koristiti u cilju uključivanja telesnih procesa u vaš psihoterapijski rad. Na svakoj radionici dobijate skriptu, tj pisani teorijski materijal.

Kurs je celina, tako da se ne možete prijaviti na pojedinačne radionice. Ukoliko propustite neku od radionica, možete je nadoknaditi u nekom od narednih ciklusa. Kurs se održava dva puta godišnje.

Struktura kursa:

Radionica 1: Telo, disanje i mindfulness u psihoterapiji

U okviru ove radionice usvojićete znanje o hijerarhiji utelovljenja i ovladati načinima osvešćivanja telesnih procesa i disajnih obrazaca putem korišćenja tehnika telesne svesnosti i ‘’točka svesnosti’’. Ove tehnike pružaju mogućnost da intergišete neverbalni sadržaj u psihoterapijski proces.

Radionica 2: Rad sa preverbalnim i telesnim simptomima

Tokom ovog susreta, kroz usvajanje osnovnih postavki Polivagalne teorije, možete naučiti kako da primenite tehnike telesne svesnosti u radu sa relacionim aspektima terapijskog procesa i neverbalnoj komunikaciji.  Zatim, steći ćete osnovna znanja o psihosomatskim simptomima i tehnike korišćenja pokreta u radu sa klijentima, kako bi se njihovo unutrašnje iskustvo pomerilo ka većoj rezilijentnosti.

Radionica 3: Somatska podešenost, transfer i kontratransfer

Na ovoj radionici učićete o načinima na koje se telo objektifikuje i kako se to odražava u terapijskom procesu. Usvojićete savremena saznanja o somatskom transferu i kontratransferu, načinima kako se očitavaju u telu terapeuta i klijenta, kao i tehnikama njihove modulacije.

Teme i datumi
održavanja narednog kursa:

Radionica 1:

Telo, disanje i mindfulness u psihoterapiji – 10.2.2024.

Radionica 2:

Rad sa preverbalnim i telesnim simptomima – 24.2.2024.

Radionica 3:

Somatska podešenost, transfer i kontratransfer – 9.3.2024.

Ostale informacije

Radionice se održavaju subotom od 10h do 17h.
Autor i voditelj kursa:

Slađana Đorđević, master kliničke psihologije, sertifikovani telesni psihoterapeut. Detaljnije o autorki i voditeljki programa možete pročitati ovde.

Način održavanja edukativnih radionica:

Online, preko Zoom-a. Broj učesnika je ograničen.

Cena

Cena po radionici je 7.000 dinara (60 eura za uplate iz inostranstva). Ukupna cena kursa (sva tri susreta) je 21.000 dinara (180 eura za uplate iz inostranstva).

Sertifikat

Nakon završetka kursa učesnici dobijaju sertifikat o 21 sat kontinuiranog stručnog usavršavanja (7 sati po radionici).

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 1.2.2024. Prilikom prijave navedite vaš bazični psihoterapisjki modalitet.

Za prijave i informacije o kursu, kontaktirajte nas na tpcentar@gmail.com ili popunite formu ispod.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.