Trauma – put oporavka

Trauma-put oporavka je kurs od 3 jednodnevne edukativne radionice namenjen psiholozima, psihoterapeutima/savetnicima i edukantima svih psihoterapijskih modaliteta koji žele da nauče osnovne principe rada sa traumatizovanim klijentima.

Za kurs se mogu prijaviti: psihoterapeuti/savetnici i edukanti iz psihoterapije/savetovanja, psiholozi, psihijatri kao i stručnjaci iz oblasti humanističkih nauka (pedagozi, logopedi, defektolozi, socijalni radnici).

Sažetak kursa: U psihoterapijskoj/ savetodavnoj praksi često se susrećemo sa traumatizovanim klijentima, bilo da su u pitanju razvojne ili tzv ”šok” traume. Traumatska iskustva imaju svoju specifičnu neurofiziološku osnovu koja je srž nastanka post-traumatskog stresnog poremećaja. Zbog toga je važno da znamo principe psihoterapijskog rada sa traumama kako klijenti ne bi ostali ”zaglavljeni” i retraumatizovani, već da se pomere ka većoj rezilijentnosti.

Svaka edukativna radionica predstavlja kombinaciju predavanja, iskustvenih vežbi, konsultacija i praktične primene znanja o neurofiziološkim i psihološkim aspektima post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP-ja), kao i praktičnih tehnika rada sa klijentima koji žele da ga prevaziđu. Na svakoj radionici dobijate skriptu, tj. pisani teorijski material sa spiskom literature za dalje čitanje.

Kurs je celina, tako da nije moguće prisustvovati pojedinačnim radionicama. Ukoliko propustite neku od radionica, možete je nadoknaditi u narednom ciklusu.

Kurs se održava dva puta godišnje.

Struktura kursa:

Radionica 1: Neurofiziološka osnova traumatskog iskustva i tehnike stabilizacije

U okviru ove radionice usvojićete znanja o diferencijalnoj dijagnostici tipova traumatskih iskustava. Dobijate i tabelarni prikaz neurofizioloških pokazatelja koji ukazuju na postojanje traumatske reakcije. Naučićete tehnike stabilizacije klijenta i zaustavljanja flešbekova.

Radionica 2: Model procesuiranja traumatskog iskustva

Tokom ovog susreta, kroz usvajanje osnovnih postavki SIBAM modela, naučićete kako da u radu sa klijentima restrukturišete traumatsko sećanje, dajući priliku da se elementi iskustva koji su ostali disocirani intergišu, kako bi se osoba pomerila ka većoj rezilijentnosti I koherentnosti.

Radionica 3: Integracija: principi rada sa relacionima traumama

Na ovoj radionici učićete o disocijativnom strukturalnom modelu koji je primenjiv u radu sa klijentima sa relacionim traumama i kompleksnim PTSP-jem. Ovaj model vam može pomoći u radu sa različitim strukturama ličnosti, jer je u osnovi ‘’re-parenting modela’’.

Teorijsku osnovu celokupnog kursa čine teorije telesne i senzorimotorne psihoterapije, tačnije koncepti koje su formulisali Babette Rothschild, Peter Levine i Janina Fisher.

Datumi održavanja:

Radionica 1:

Neurofiziološka osnova traumatskog iskustva i  i tehnike stabilizacije – 30.3.2024.

Radionica 2:

Model procesuiranja traumatskog iskustva –13.4.2024.

Radionica 3:

Integracija: principi rada sa relacionim traumama – 27.4.2024.

Ostale informacije

Radionice se održavaju subotom od 10h do 17h.
Autor i voditelj kursa:

Slađana Đorđević, master kliničke psihologije, sertifikovani telesni psihoterapeut. Detaljnije o autorki i voditeljki programa, možete pročitati ovde.

Način održavanja edukativnih radionica:

 Online, preko Zoom-a. Broj učesnika je ograničen.

Cena

Cena po radionici je 7.000 dinara (60 eura za uplate iz inostranstva), ukupna cena kursa  (sva tri susreta) je 21.000 dinara (180 eura za uplate iz inostranstva). 

Sertifikat

Nakon završetka kursa učesnici dobijaju sertifikat o 21 sat kontinuiranog stručnog usavršavanja.

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 25.3.2024. Prilikom prijave navedite vaš psihoterapisjki modalitet.

Za prijave i dodatne informacije, kontaktirajte nas na tpcentar@gmail.com ili popunite formu ispod.