Exploring the duis lacus turpis faucibus

Ultrices ipsum tempor eget lectus etiam at vitae risus arcu malesuada ullamcorper urna faucibus egestas viverra faucibus sed mattis eu, faucibus velit nunc est felis, morbi orci, tristique convallis amet malesuada massa vitae tortor eu sed sit est orci semper. Diam morbi hendrerit congue tortor sociis lacus libero mauris, viverra massa morbi adipiscing nulla montes, …

Exploring the duis lacus turpis faucibus Read More »

Mindfulness – puna svesnost

Šta je mindfulness? Termin mindfulness, iako teško prevodiv na srpski, možemo prevesti kao ’’puna svesnost’’ ili ’’budnost’’, koja podrazumeva sveukupnu svest u unutrašnjim procesima. Mindfulness tehnike su podslednjih decenija sve popularnije u okvirima zapadne psihoterapje, ali koreni ovih tehnika potiču iz drevnih praksi istočnih filozofija, uključujući budizam, taoizam i jogu. Iako se često poistovećuje sa …

Mindfulness – puna svesnost Read More »

Rad sa traumama

Da bismo u potpunosti mogli da razumemo način rada sa traumatizovanim klijentima, neophodno je da se na kratko osvrnemo na samu prirodu traumatskog doživljaja.  Pre svega, doživljaj traumatskog iskustva ne odvija se kognitivnim nego instinktivnim putem. To se može dešavati tokom akutnog događaja, ili u hroničnoj situaciji u kojoj se osoba oseća preplavljeno. Kada je …

Rad sa traumama Read More »

Rani psihički razvoj

Praćenje ključnih momenata u psihičkom razvoju deteta tokom prve godine po mesecima Brojne studije u kojima je praćen rani razvoj novorođenčeta potvrđuju da beba, neposredno nakon rođenja pokazuje ’’punu’’ opremljenost za kontakt sa roditeljima. Čula su ’’podešena’’ da podržavaju rano vezivanje. Beba već posle nedelju dana može da razlikuje majčino od mleka drugih majki. Beba …

Rani psihički razvoj Read More »

Dečja osećanja

Dečja osećanja: kada i kako reagovati? U prvoj godini života odvija se intenzivan emocionalni razvoj. Dete usložnjava svoje emocije i stiče osnove njihovog artikulisanja. U prvoj godini dete uči emocionalnu razmenu sa drugima, pre svega kroz kontakt sa majkom. Emocionalni razvoj se u najranijem periodu odvija tako što dete pounutruje odnos roditelja prema njemu/njoj. Tako, ukoliko se …

Dečja osećanja Read More »